Insgesammt 977 680 Anzeigen !
Konstenlose Kleinanzeigen, Anzeigen
AT DE CH CZ SK PL FR IT UK US ES HU
ANGEBOT
24.02.2018 11:46

Sme združením francúzsko-švajèiarskych súkromných investorov; Každému poskytneme pôžièky a investície, maximálna doba splácania je 20 rokov, roèná úroková sadzba je 3% až 5% alebo 20% v závislosti od výmeny kapitálu a úrokov.

Žiadatelia o investície musia ma možnos cestova na stretnutia a stretnú sa, aby diskutovali s investiènými partnermi.

Kontaktujte nás

Maria Elisabetha VELEZ

grilloux.elisabeth@gmail.com

Präzisierende Informationen zur Anzeige
Datum: 24.02.2018 11:46
Anzeigentyp: Angebot
Nummer der Anzeige: 1285395
Anzeigenrubrik: Weitere Dienstleistungen
Videos (0)
 
Fotografien (1)
 
Investície podnikate¾ov v eurozóne - Abbildung Nr. 1
Dieser Anzeige wurde noch kein Video zugefügt.
direkte Kontaktangaben
Anzeigegeber: maria (Unregistriert)
Bezirk: Österreich
E-Mail: Für Antwort auf diese Anzeige benutzen Sie bitte das Kontaktformular unten.
Telefon: +43986521457
ICQ: 1050
Werbung
Antwortformular zur Anzeige
Weitere Möglichkeiten und Hinweise
Bekanntem die Anzeige per E-Mail übersenden
Anzeige in den Kasten zum Vergleich mit weiteren einlegen
Regelwidrigkeit, Mißbrauch u. ä. den Administratoren anzeigen
Mehrere Anzeigen der Sektion zeigen Weitere Dienstleistungen
Empfehlen und bookmarken
Weitere Anzeigen der Sektion Weitere Dienstleistungen